Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

27 Οκτ 2007

Ανεπαρκής στην Ελλάδα η προστασία ευάλωτων πτηνών

Καταδίκη από την ΕΕ
Ανεπαρκής στην Ελλάδα η προστασία ευάλωτων πτηνών


Ο μαυρόγυπας, ο μεγαλύτερος γύπας στην Ευρώπη, απειλείται στην Ελλάδα

Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει επαρκώς ορισμένα είδη αποδημητικών και απειλούμενων πτηνών.

Σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο επισημαίνει ότι το 25,2% του εδάφους της ελληνικής επικράτειας πρέπει να χωριστεί σε 186 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά. Οι 151 ζώνες που έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα από την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ), δεν επαρκούν (βάσει του καταλόγου ΙΒΑ 2000 και της κοινοτικής οδηγίας 79/409).

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι υφιστάμενες ζώνες δεν προστατεύουν επαρκώς 12 είδη πτηνών: τον θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), τον γυπαετό (Gypaetus barbatus), τον μαυρόγυπα (Aegypius monachus), τον κραυγαετό (Aquila pomarina), τον βασιλαετό (Aquila heliaca), την αετοβαρβακίνα (Buteo rufinus), τον σπιζαετό (Hieraetus fasciatus), το κιρκινέζι (Falco naumanni), τον μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), τον χρυσογέρακα (Falco biarmicus) και τον σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea). Kαμία προστασία δεν παρέχεται δε στον τουρκοτσομπανάκο (Sitta krueperi).

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, τέλος, ότι η κοινοτική οδηγία 79/409 προβλέπει ειδικό σύστημα προστασίας, τόσο για τα είδη πτηνών που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή, όσο και για τα είδη που αποτελούν κοινή κληρονομιά της ΕΕ. Προς τούτο, αναφέρει το Δικαστήριο, «είναι αναγκαία η ενημέρωση των επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου να εξακριβωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πλέον απειλούμενα είδη, καθώς και τα είδη που αποτελούν κοινή κληρονομιά».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: