Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ

17 Σεπ 2007

Ελευθέρωσέ μεGoldfinger "Free Me"

I didn't ask you to take me from here
I didn't ask to be broken
I didn't ask you to stroke my hair
Or treat me like a worthless token

But my skin is thick
And my mind is strong
I am built like my father was
I've done nothing wrong

So free me
I just wanna feel what life should be
I just want enough space to turn around
And face the truth
So free me

When are you gonna realize
You're just wrong
You can't even think for yourself
Can't even make up your minds
So my mind's a jail
I hate the whole goddamn human race
What the hell do you want from me
Kill me if you just don't know
Or free me

I just wanna feel what life should be
I just want enough space to turn around
'Cause you're all fucked
Some day maybe you'll treat me like you

Δεν υπάρχουν σχόλια: